KONTAKT

VD

Horst Schultz
e-post: horst@servent.se

Luftfilter

Anethe Karlsson
e-post: anethe@servent.se

Besiktningar - Entreprenader

Fredrik Persson
e-post:  fredrik@servent.se

Serviceavtal - Arbetsledning

Tommy Schultz
e-post: tommy@servent.se

Administration

Peter Schultz
e-post: peter@servent.se

Telefon
031-52 52 51

Fax
031-52 52 71