PRESENTATION

Servent HB grundades 1974 av bl.a. Horst Schultz för att tillhandahålla service och underhåll för ventilations och styranläggningar i fastigheter.

Servent AB är numera familjeägt och säkerställer därmed kontinuitet in i nästa generation.

Servent erbjuder allt inom ventilation tex:

- Service, drift och underhåll
- Luftmängdsmätning, Injusteringar
- Ventilationsanläggningar, konstruktion och installation
- Styr och regleranläggningar, konstruktion och installation
- Luftfilterservice, Specialfiltertillverkning
- OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll enl. lag.)

Arbeten utförs med egen personal som idag omfattar 12 personer.

För Klima anläggningar (kylanläggningar m.m.) anlitar Servent AB sidoentreprenörer med behörigheter för att tillhandahålla en komplett slutprodukt.